vrijdag, november 11, 2005

graanakkertje: nog net op tijd???

Het graanakkertje werd gedeeltelijk gespit. 1/3de is ingezaaid met winterrogge.
Wegens de warme nazomer hebben we gerisceerd om nog begin november te zaaien. Normaal is oktober de beste periode. Het is dus afwachten of de kieming vlot zal verlopen. Anders hebben we nog een tweede kans na de winter. In het voorjaar zal er nog gerst en vlas gezaaid worden op de andere delen.

Geen opmerkingen: