maandag, februari 27, 2006

Nieuwe publicatie: vergroening van de schoolomgeving

Via VELT of WWF kan je de langverwachte publicaties "vergroening van de schoolomgeving" bestellen. Het gaat momenteel om De "technische handleiding voor een groene school" en het "werkboek basisonderwijs". Voor het SO volgt er later nog een apart werkboek.
De publicaties vormen een goede basis voor wie aan de slag wil gaan. Een echte aanrader!
In het werkboek toont men aan dat een schooltuin niet alleen zijn nut heeft in de lessen WO maar ook een bijdrage kan leveren bij het bereiken van andere leerdoelen.
Minpuntjes zijn m.i. dat er niet fundamenteler wordt gekozen voor streekeigen planten, zeker bij de vaste plantenkeuze had hier nog meer de nadruk op mogen liggen. Zowel naar natuurwaarde als op educatief vlak blijven ze de beste keuze, op de voet gevolgd door planten die cultuurhistorisch of ecologisch een meerwaarde kunnen bieden. Inheemse planten worden wel in vet aangeduid. Hopelijk gaat VELT dit nu ook in eigen publicaties doen.
Groenblijven mag m.i. geen fundamenteel criterium zijn voor bomen en struiken op een speelplaats (techn. handl. p 48). De kinderen mogen best de invloed van de seizoenen kunnen waarnemen.
Verder worden op vlak van plantenkeuze ook een aantal giftige planten voorgesteld die in overheidspublicaties ( http://mineco.fgov.be/protection_consumer/consumentenveiligheid/files/16-Handboek_Veiligheid_van_Speelterreinen_nl.pdf p.107-108 ) ten stelligste worden afgeraden op speelterreinen (taxus, wilde kardinaalsmuts, hulst, kamperfoelie (op p.54 wordt wel de toegelaten var. "elegant"vermeld), bosrank, gouden regen, Gelderse roos... deze worden bij veiligheidsinspecties ook geviseerd en ik ken scholen die ze hebben moeten verwijderen. Achteraan is er wel een lijst met info over giftige planten en ik kan me ook vinden in het discours in de inleiding van dit gedeelte.
Soms plant men een aantal zaken over naar een schoolcontext zonder voldoende rekening te houden met het eigene daarvan.Hier speelt de beperkte terreinervaring wellicht mee.
Nu nog wachten op een volwaardige uitbouw van de website vergroening.

Geen opmerkingen: