woensdag, april 12, 2006

paddensnoeren


Vanuit mijn eigen poel heb ik enkele snoeren van de gewone pad ingebracht. Anders dan de kikkerdril die bestaat uit dikke pakken eitjes in een geleiachtige massa, legt de gewone pad een lange rij eitjes. Ze worden in het warmere ondiepe water aan de noordkant tussen de planten gedeponeerd. Het kleinere mannetje omhelst de hele tijd het vrouwtje om zo zeker te zijn dat hij de eitjes kan bevruchten. De pad keert meestel weer naar zijn "geboortepoel" om zich voort te planten. Dit geeft aanleiding tot de jaarlijkse paddentrek. Hopelijk wordt onze schoolpoel een echte paddenpoel. Padden zijn zéér nuttig o. a. door de grote hoeveelheid naaktslakken die op hun menu staan!

Geen opmerkingen: