donderdag, april 06, 2006

padendrang


Omdat het blijkbaar toch niet zo eenvoudig is om te weten waar de paden zijn werd er een "zachte omheining" rond het hooiland aangebracht. Dit om te vermijden dat de vegetatie steeds weer wordt betreden. Langs de linkerzijde zijn er twee smalle doorgangen die met een uitgemaaid pad de mogelijkheid geven tot een rondgang door dit gedeelte. De pinksterbloem zal daar weldra in bloei staan. In de ruigte rechts van de poel is er grote klis, fluitekruid en dagkoekoeksbloem ingebracht.
In de kruidentuin staat het kleine hoefblad reeds geruime tijd in bloei. Onlangs ontloken ook de bloemen van het gevlekt longkruid.

Geen opmerkingen: